Wyszukiwarka

Ustaw Ikonę sklepu na swój ekran startowy w systemie Android Ustaw Ikonę sklepu na swój ekran startowy w systemie iOS Ustaw Ikonę sklepu na swój ekran startowy w systemie Windows 8
Dostawa
Inpost
Odbiór osobisty
Płatności
ING
Kontakt
Kontakt

» przeczytaj wszystkie opinie

CEVA Feliway wkład  48 ml 30 dni DATA WAŻNOŚCI 30.11.2018
Cena 71.99 zł

DODAJ DO KOSZYKA

CEVA Feliway wkład 48 ml 30 dni DATA WAŻNOŚCI 30.11.2018

Producent: CEVA

SKŁAD:
■ Syntetyczny analog frakcji F3 kocich feromonów policzkowych.....2%
■ Wypełniacz do.........I00

WŁAŚCIWOŚCI:
Kot czując się bezpiecznie w swoim otoczeniu, pociera głową o meble, narożniki ścian, dolną część zasłon, pozostawiając na nich substancje zwane feromonami poli­czkowymi. Feromony te przekazują infor­mację o dobrym samopoczuciu, spokoju i braku stresu. Gdy w otoczeniu kota nastąpią zmiany (jak wizyta u lekarza weterynarii, powrót z hospitalizacji, prze­prowadzka, nowi lokatorzy, przemeblowa­nie), lub gdy kot jest przestraszony, pojawić się może stan zaniepokojenia i obawy. Stan taki może się wyrażać zmianami w zacho­waniu, takimi jak znaczenie moczem, drapa­nie w pozycji pionowej, utrata apetytu, niechęć do zabawy i kontaktu. W takich sytuacjach FELIWAY® może być bezpie­cznie stosowany do przywrócenia natura­lnej równowagi. FELIWAY® dyfuzor imituje feromony policzkowe kota wywołując stan dobrego samopoczucia i uspokojenia.

WSKAZANIA:
FELIWAY® dyfuzor umożliwia reakcje w problematycznych sytuacjach w celu ich kontrolowania i unikania. Reakcja na niepo­kój wyrażony jako :
- znakowanie moczem, drapanie w pozycji pionowej, utrata apetytu, niechęć do zabawy, unikanie kontaktów (z ludźmi, zwierzętami) W następujących sytuacjach:
- przeprowadzka (nowy dom), wizyty u le­karza weterynarii i powrót z hospitalizacji, adopcja (nowy właściciel), przemeblowa­nie, domki letniskowe, nowi członkowie rodziny (ludzie lub zwierzęta), przepełnie­nie (wiele kotów w domu).

DAWKOWANIE I STOSOWANIE:
1. Zdjąć nakrętkę.
2. Nakręcić dyfuzor na flakon ( do lekkiego oporu).
3. Włączyć urządzenie do gniazdka. Przekręcić białą wtyczką tak aby knot znajdował się na górze.
FELIWAY® wkład uzupełniający powinien być używany wyłącznie z oryginalnym dyfuzorem FELIWAY® ! FELIWAY®dyfuzor jest przystosowany wyłącznie do stoso­wania wewnątrz pomieszczeń. Przy znakowaniu moczem bądź drapaniu: stosować FELIWAY® dyfuzor w pomie­szczeniu gdzie dochodzi do znakowania. Jeżeli kot znaczy w kilku pomieszczeniach (których powierzchnia przekracza 70 m2) włączyć inny dyfuzor w jednym z pozostałych pomieszczeń. Przy utracie apetytu i niechęci do kontaktu i zabawy: włączyć FELIWAY® dyfuzor w po­mieszczeniu gdzie kot przebywa naj­częściej.
Jeden flakon wystarcza na okres około czterech tygodni i przez cały ten czas powinien być on włączony. Nie można oczekiwać efektów działania jeżeli dyfuzor włączany jest tylko od czasu do czasu. Długość stosowania zależy od indywidu­alnych przypadków. (Tak więc prosimy skonsultować się ze swoim lekarzem weterynarii).
Jeden dyfuzor jest odpowiedni na powie­rzchnię około 50-70 m2 Po użyciu, na dnie flakonu zawsze pozostaje pewna ilość płynu, tak więc po 4 lub najpóźniej 6 tygodniach radzimy usunąć wkład lub wymienić go na nowy. W przypadku większych powierzchni, umieścić dodatkowy dyfuzor w innym pomieszczeniu.

PRZECIWWSKAZANIA:
Brak.

KARENCJA:
Nie dotyczy.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
Nie stwierdzono.

INTERAKCJE:
Brak.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w położeniu pionowym w suchym, chło­dnym miejscu. Chronić przed bezpośre­dnim nasłonecznieniem. Przechowywać z dala od środków spożywczych dla ludzi i zwierząt. Użyć przed terminem ważności wskazanym na opakowaniu.

OSTRZEŻENIA:
FELIWAY® dyfuzor jest zaprojektowany specjalnie dla tego produktu. Elektryczny dyfuzor powinien być używany wyłącznie z formułą FELIWAY® dyfuzor. Nie można zagwarantować efektów działania produktu jeżeli jest on stosowany z innymi urządzeniami. Zalecamy wymienić dyfuzor FELIWAY® po 6 miesiącach ciągłego używania lub po użyciu 6 wkładów uzupełniających (wliczając pierwszy). Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przykrywać, nie umieszczać pod meblami lub za drzwiami. Wewnętrzne powierzchnie urządzenia osiągają wysoką temperaturę żeby umożliwić parowanie aktywnych składników - nie dotykać urządzenia w trakcie i bezpośrednio po użyciu. Sprawdzić czy napięcie sieciowe jest takie jak wskazane na urządzeniu. Nie dotykać włączonego urządzenia metalo­wymi przedmiotami.
Nie dotykać włączonego urządzenia wilgotnymi rękoma. Po użyciu umyć ręce wodą z mydłem. W przypadku kontaktu preparatu ze skórą, umyć dokładnie wodą z mydłem.
W przypadku połknięcia produktu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie produktu. Jeżeli produkt dostanie się do oczu, przemyć je natychmiast wodą i zasięgnąć porady specjalisty. Gdy flakon jest pusty odłączyć dyfuzor. Wymieniać wkład uzupełniający wyłącznie w dyfuzorze odłączonym od prądu. Nie używać pustego flakonu do żadnych innych celów. FELIWAY® nie jest lekiem weterynaryjnym. (W przypadku objawów chorobowych skonsultować się ze swoim lekarzem weterynarii).DODATKOWE INFORMACJE:
Feromony są specyficzne gatunkowo, tak więc nie można oczekiwać żadnych efektów działania FELIWAY® u ludzi lub innych zwierząt.
Jako dodatek do zawartości feromonów, FELIWAY® zawiera olej mineralny typu pa­rafina , podobnie jak odświeżacze powie­trza. W przypadku osób szczególnie wra­żliwych, lub mających problemy ( np. astma) w czasie używania podobnych urządzeń w przeszłości, radzimy używać urządzenie wyłącznie po uprzedniej konsultacji ze swoim lekarzem.

Twój koszyk jest pusty

© Copyright 2013 VETANIMAL24. Realizacja Wirtualny Marketing.